Xxx afrika seks shqip

posted by | Leave a comment

Den amerikanske koden kombineres normalt med tobokstavsforkortelsen for delstaten.

Kodenes oppbygning varierer fra land til land og størrelsen på området som koden dekker er varierende. De skandinaviske landene benytter alle postnummer, det vil si numeriske postkoder. Sverige benytter 5 siffer som deles i to grupper på 3 og 2 siffer.På grunn av likheten med andre lands numre skal det egentlig alltid skrives DK- foran nummeret også på innenlandspost, men i praksis utelates dette oftest.Koden skrives for og på samme linje som stedsnavnet, sist i adressefeltet. Filippinene bruker firesifrede postnumre kalt ZIP codes.I Paris angir de to siste sifrene et arrondissement.Fyrstedømmet Monaco inngår også i det franske postnummersystemet.

Leave a Reply

sex dating in clyde kansas